Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα MY NOESIS αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

  • - Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017 -

    Οι εγγραφές ξεκινούν Παρασκυεή 1 Σεπτεμβρίου

    H νέα σχολική χρονιά ξεκινά στις 18 Σεπτεμβρίου

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 17